Produkty pre chemické popáleniny

Popis výrobkov oplachu Diphoterine® tu.

Popis výrobkov oplachu Hexafluorine® tu