Chemické havárie

Rozliaty pohár s chemickou látkou, prevrátený kontajner s chemikáliami, nedostatočne uzatvorená fľaška... Ak pracujete s chemikáliami každý deň, riziko ich nekontrolovaného úniku je jednoducho nevyhnutné.

Chemické riziko sa zhoršuje v čase: škody na zariadení laboratória môžu vyústiť do rizika kontaktu s chemikáliami, ich inhalácie, keďže množstvo chemických látok je nebezpečných.

Najlepšou cestou ako limitovať riziká je chrániť sa a zároveň rozliatu chemickú látku odstrániť okamžite po nehode. To bol dôvod, prečo bol vyvinutý Trivorex®: Je to jedinečný absorbent účinný na všetky možné chemické látky, veľmi jednoduchý čo sa týka jeho použitia a bezkonkurenčne bezpečný.

Pozrite si nasledovné informácie a objavte tento produkt. Ak vás Trivorex® a informácie o ňom zaujali, urobte jediné, vyskúšajte ho čím skôr.

Trivorex® je produkt vyvinutý a vyrábaný laboratóriami firmy PREVOR na úspešný boj proti všetkým možným formám nehôd s tekutými chemickými látkami, kedy tieto uniknú do priestoru: či ide o kyseliny, zásady, oxydanty, reduktanty, oleje, uhľovodíky...

Spôsob účinnosti Trivorexu®: dvojité pôsobenie, naraz chemickú látku naabsorbuje aj ju zneutralizuje.

Niektoré z výhod Trivorexu®:

  • Je polyvalentný, schopný viazať sa s množstvom chemických látok a následne tým zníži riziko nesprávnej voľby aktívneho prostriedku pri nehode.
  • Ďalšou veľkou výhodou je jeho netoxicita. Je výhodný pre užívateľa aj životné prostredie, schopný neutralizovať agresivitu chemickej látky pred jej evakuáciou, zabezpečuje totálnu zhodu so súvisiacou legislatívou.

Trivorex® sa vyrába vo forme homogénneho bielo-oranžového prášku:

  • fľaška s obsahom 700 g Trivorexu®, perfektne prispôsobený pre potreby laboratórií, kapacita zodpovedá malým únikom chemckých látok v laboratóriách
  • vedierko s obsahom 10 kg Trivorexu® vhodný do priestorov, kde sú prítomné chemikálie vo väčších množstvách (sklady, výrobné prevádzky, skládky...)

Návod na použitie:

  1. Nasypať Trivorex® okolo mláky chemickej látky zvonka, aby sa zamedzilo jej rozlievaniu do šírky
  2. Posypať Trivorexom® takto vytvorený kruh smerom zvonku dovnútra
  3. Akonáhle je chemický produkt naabsorbovaný, likvidovať odpad rešpektujúc právne predpisy na likvidáciu odpadov

    Poznámka: V prípade, že ide o nehodu s chemikáliou, ktorá je v pevnom skupenstve, pridať vodu na spustenie reakcie.

Laboratóriá PREVOR okrem absorbentu a neutralizátoru Trivorex® vyvynuli škálu absorbentov a/alebo neutralizátorov, ktoré riešia únik chemických látok podľa ich typu.Pokiaľ teda pracujete iba s jedným konkrétnym typom chemikálie (kyseliny, zásady, uhľovodíky), môžete používať jeden z nasledovnej škály produktov:

Polycaptor®

Rýchlo absorbuje všetky druhy chemikálií. Úplne pohlcuje všetky typy kvapalín už pomocou malého množstva výrobku a nezanecháva zvyškový povlak.

Basicaptal®

Absorbuje a neutralizuje zásadité produkty (lúh sodný, peroxid vodíka, amoniak), bez ohľadu na ich koncentráciu. Označí pôvod rozliatej chemickej látky, vďaka farebnému indikátoru

Acicaptal®

Absorbuje a neutralizuje všetky kyseliny (kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková) bez ohľadu na ich koncentráciu. Označí pôvod rozliatej chemickej látky, vďaka farebnému indikátoru.

Petrocaptor®

Absorbuje a skryštalizuje všetky uhľovodíky (motorový olej, benzín, toluén, acetón, rôzne minerálne oleje), dokonca aj v kvapalnom prostredí. Skryštalizuje väčšinu chemického prípravku a oddelí ho od vody.