Prvá pomoc pri tepelných popáleninách

Zásady prvej pomoci musia byť nasledovné:

 • odstrániť zdroj tepla
 • okamžité krátke chladenie na odstránenie akumulovaného tepla z tkanív
 • prekrytie rany kvôli ochrane pred infekciou sterilným obväzom, alebo čistou látkou
 • u rozsiahlych popálenín, kde hrozí šok, je treba zaistiť tepelnú pohodu postihnutého
 • transport na lekárske ošetrenie

WaterJel® je prostriedok prvej pomoci pri tepelných popáleninách. Je využiteľný všade tam, kde hrozí, alebo sa reálne nachádza riziko popálenia priamym ohňom, horúcou tekutinou, parou, horúcim kovom, ďalej popálenie zásahom elektrickým napätím, prípadne výbuchom a pod.

Pôsobenie:

WaterJel® sa aplikuje jednoducho jeho priložením na popáleninu a na rozdiel od klasického poskytovania prvej pomoci - vodou - má veľa výhod, z ktorých uvádzame aspoň niektoré:

 • v prípade, že postihnutý je ešte v plameňoch, použitím WaterJel® plamene uhasíme a zabránime samovznieteniu
 • popáleného chladíme, čím zabraňujeme prenikaniu tepla do hĺbky a zároveň chladením znižujeme bolesti popáleného
 • chladenie ľudského tela je zabezpečené po dobu 3-5 hodín, čo je dostatočne dlhá doba na transport postihnutého na špeciálne lekárske pracovisko
 • WaterJel® je vyrábaný v sterilnom prostredí, jeho aplikáciou je riziko kontaminácie znížené na miminum.

Vlastnosti:

 • hypoalergénny
 • ľahko uskladniteľný
 • mimoriadne vhodný pre deti
 • expiračná doba 3 roky