Stredoeurópsky kongres UM a MK v Senci 2011

| 16. 05. 2011 |

«Späť na zoznam

Tak ako po iné roky aj tento rok sme sa zúčastnili Kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrôf, ktorý sa konal v priestoroch Hotela Senec v Senci v dňoch 14. - 16. apríla 2011. Hlavnými témami kongresu boli:

- urgentná zdravotná starostlivosť ( prednemocničná, nemocničná, v pediatrii)

- vzdelávanie, zvyšovanie kvalifikácie, manažment kvality

- pripravenosť na katastrofy

- súčinnosť ZZS, KOS, HaZZ, Polície, CO

- "Operátori verzus záchranári", "Hromadné nešťastie v Devínskej Novej Vsi", "Domáce násilie - týranie dieťaťa" a "Dieťa v terminálnom štádiu".

Ako vystavovateľ na tejto akcii sme využili priestor na predstavenie prierezu ponuky prostriedkov I. pomoci, záchrannej a transportnej techniky, ktorú distribuujeme.
Ďakujeme usporiadateľom za poskytnutý priestor k prezentácii a dúfame, že sa znova vidíme na súťaží ZS "Záchrana 2011", ktorá sa bude konať na jeseň v Poprade.