Seminár EPU v Senci 2014

| 18. 09. 2014 |

«Späť na zoznam

Dňa 18. septembra 2014 sme organizovali seminár EPU (Post University Teaching) s názvom:

"Chemická dekontaminácia, akútna prvá pomoc a pokrok v oblasti chemickej dekontaminácie",

ktorý sa konal v priestoroch Hotela Senec v Senci.www.swiss-clone.com Hlavnými témami seminára boli informácie o pokrokových riešeniach prvej pomoci po nehode s chemickou látkou, produkty najvhodnejšie pre dané situácie, aké sú metódy prevencie, a aké sú najnovšie poznatky a dosiahnutý pokrok v oblasti chemickej dekontaminácie.

Seminár sa skladal z dvoch odborných prednášok našich hostí:

- MUDr. Jean-Luc Fortin, lekár pôsobiaci v nemocnici Belfort-Montbeliard a Fakultnej nemocnici v Besançon, Burn center Lyone, jeho prezentácia s názvom „Zranenia a chemické popáleniny“

- Marie-Anaïs Dentzer, z firmy PREVOR Laboratory, jej prezentácia s názvom: „Diphoterine® a Hexafluorine® - technická prezentácia a praktická demonštrácia“

Diphoterine® a Hexafluorine® - prostriedky rýchlej chemickej dekontaminácie TU.

Na seminár boli pozvaní účastníci z výrobných podnikov z rôznych odvetví priemyslu, zdravotníckych, hasičských a záchranných útvarov, a rôzne špeciálne zložky verejnej správy. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a zúčastnili sa nášho odborného seminára.

EPU-Senec-2014

Stiahnúť obrázok

EPU-Senec-2014

Stiahnúť obrázok

EPU-Senec-2014

Stiahnúť obrázok

EPU-Senec-2014

Stiahnúť obrázok

EPU-Senec-2014

Stiahnúť obrázok