Deň záchrany života 2014

| 09. 10. 2014 |

«Späť na zoznam

Minulý rok Európa oslávila prvý ‘European Restart a Heart Day’, s cieľom naučiť širokú verejnosť ako obnoviť srdcovú činnosť po náhlom zastavení obehu. Zámerom tejto iniciatívy, ktorá sa bude konať každý rok 16. októbra, je zvýšiť aktuálne veľmi nízky počet ľudí, ktorí prežijú náhle zastavenie obehu mimo nemocnice.

Tento rok, s podporou národných resuscitačných rád sa budú tieto akcie konať po celej Európe. Na Slovensku sa táto akcia koná vo vonkajších priestoroch, ktoré delia OC Eurovea a Multikino. Na tejto ploche bude umiestnených 9 stánkov, v ktorých budú odborníci poskytovať nácvik resuscitácie a odborný výklad.

Deň záchrany života 2014 je podujatie, ktoré sa na Slovensku organizuje prvýkrát. Jeho organizátorom je Slovenská resuscitačná rada, s mnohými podporovateľmi, medzi ktorých patríme aj my.

16. október 2014 = European restart a heart day - Európsky deň záchrany života

Zachráňme viac ako 100 000 životov!

Počas Dňa záchrany života budú profesionáli, ktorí v rámci svojho povolania vykonávajú resuscitáciu bežným ľuďom ukazovať správne laické postupy na figurínach, ľudia si môžu tieto postupy vyskúšať, nacvičiť a mieru správnosti svojich postupov si aj otestovať. Podujatie nebude prezentáciou technických pokrokov a prístrojov, ale ľudí a ich postoja a rúk, ktoré sú najdôležitejším prostriedkom na vykonanie včasnej záchrany, nakoľko o prežití sa rozhoduje bezprostredne po kritickej príhode. Vtedy býva takmer vždy prítomný laik – teda obyčajný človek.