Annual International meeting spol. Prevor v Chantilly 14.09 -16.09.2017

| 09. 10. 2017 |

«Späť na zoznam

V dňoch 14.09. - 16.09.2017 sme sa zúčastnili meetingu vo Francúzsku.

Prvý deň zabrala prednáška p. Blometa o pripravovaných zmenách v regulácii ZP v EU, a o dopadoch, ktoré bude mať zmenená regulácia na celý proces výroby a distribúcie ZP až po konečného používateľa ZP.

Ďalej sme si pozreli prezentácie viacerých distribútorov (Škandinávia,Turecko, Kanada, Brazília...). Posledné výsledky vedeckej komunikácie a ich prínos pre distribútorov predstavila prostredníctvom telekonferencie Laurence Mathieu. Pripravili podklady – nový leták o Diphoterine, ktorý obsahuje nové zaujímavé vedecké publikácie.

Okrem teoretickej prednáškovej činnosti sme absolvovali WorkShop s ukážkou Trivoreu a Levertu (HF). Po obliatí podlahy a časti nasimulovanej technológie chemickou látkou (HF) bola dekontaminovaná podlaha ošetrená prostredníctvom absorbentu Trivorex (univerzálny absorbent a neutralizátor) a časť technológie bola dekontaminovaná prostredníctvom oplachu Le Vert HF.

Nové poznatky boli podkladom k tmu, že Prevor vidí perspektívu použitia Diphoterine/Hexafluorine už nielen priamo na mieste rizika, ale existujú štúdie aj o pozitívnom vplyve oplachov v prípade oneskoreného použitia (RZP, prípadne na urgentnom príjme nemocnice). Z tohto dôvodu je spracovaná zložka, ktorá obsahuje rôzne štúdie a publikácie zo zdravotníckeho (nemocničného) prostredia. Annual International meeting spol. Prevor v Chantilly

Stiahnúť obrázok

Annual International  meeting spol. Prevor v Chantilly 14.09 -16.09.2017

Stiahnúť obrázok

Annual International  meeting spol. Prevor v Chantilly 14.09 -16.09.2017

Stiahnúť obrázok

Annual International  meeting spol. Prevor v Chantilly 14.09 -16.09.2017

Stiahnúť obrázok

Annual International  meeting spol. Prevor v Chantilly 14.09 -16.09.2017

Stiahnúť obrázok

Annual International  meeting spol. Prevor v Chantilly 14.09 -16.09.2017

Stiahnúť obrázok