Chemická dekontaminácia, akútna prvá pomoc a pokrok v oblasti chemickej dekontaminácie

| 13. 07. 2017 |

«Späť

Dňa 13. Júna 2017 sme zorganizovali odborný seminár na tému: Chemická dekontaminácia, akútna prvá pomoc a pokrok v oblasti chemickej dekontaminácie

Seminár sme zorganizovali v spolupráci so spoločnosťou IBP s.r.o. a pozvali sme naň jednak odborníkov z oblasti vzdelávacích inštitúcií, replica watches laboratórií a tiež zástupcov BOZP výrobných spoločností, ktoré používajú rôzne typy chemických látok. Formou prezentácie sme upozornili na nutnosť rýchlej prvej pomoci v prípade nehody s chemickými látkami, vysvetlili účinky vody ako oplachového prostriedku a upozornili na existenciu optimálneho prostriedku dekontaminácie očí a pokožky Diphoterine. Súčasťou semináru bol aj pH experiment a predstavenie jednotlivých balení dekontaminačného oplachu Diphoterine. Annual International meeting spol. Prevor v Chantilly

Stiahnúť obrázok

Chemická dekontaminácia, akútna prvá pomoc a pokrok v oblasti chemickej dekontaminácie

Stiahnúť obrázok

Chemická dekontaminácia, akútna prvá pomoc a pokrok v oblasti chemickej dekontaminácie

Stiahnúť obrázok

Chemická dekontaminácia, akútna prvá pomoc a pokrok v oblasti chemickej dekontaminácie

Stiahnúť obrázok